Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РA50-21/19.05.20г. на Главния архитект на СО район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за УПИ VІІ-16 и УПИ VІІІ-17 с образуване на нов УПИ VIІ-6,за жс в кв.40 м.“кв. Суходол“

Прикачени файлове