Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-60/05.11.2020г. проект за ИПРЗ

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-60/05.11.2020г. проект за ИПРЗ с образуване на нов УПИ ІІ-1, за детски култ.-развлекателен ц-р и кафе“ в кв.16 по плана на м.“в.з.Люлин“

Прикачени файлове