Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-57/23.10.2020г. проект за изменение на план за регулация

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-57/23.10.2020г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ проект за изменение на план за регулация с образуване на нов УПИ ХХХVІІ-48,за жс в кв.221 по плана на м.”Овча купел-стари кв.12а и кв.23”

Прикачени файлове