Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед № РОК20-РА50-55/22.10.2020г. проект за Изменение на план застрояване

Одобрен със Заповед № РОК20-РА50-55/22.10.2020г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ СО проект за Изменение на план застрояване в УПИ XLVI-402 кв.221 по плана на м.“Овча купел-стари кв.12а и част от кв.23″

Прикачени файлове