Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-37/07.07.2020г. проект за ИПР в обхвата  на УПИ ІІІ-835 и контактен УПИ ІV-1162 с образуване на нови УПИ ІІІ-835,за жс и УПИ ІV-1595 в кв.62 по плана на м.”в.з.Горна баня