Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-30/12.06.2020г на Гл.архитект на СО район „Овча купел“ проект за ИПР с образуване на нов УПИ ІV -1607,за жс в кв.36 по плана на м.”в.з.Горна баня”.

Прикачени файлове