Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК19-PA50-03/11.01.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“  проект за ИПРЗ за УПИ IX-10 и УПИ ХVІІ-7 с образуване на нови УПИ IX-8637, жс  и УПИ ХVІІ-8617,8638,жс  в кв. 86   по плана на м.”кв.Горна баня”

Прикачени файлове