Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК19-РА50-42/03.10.2019г. работен устройствен план

Одобрен със заповед № РОК19-РА50-42/03.10.2019г. на Гл.архитект на район „Овча купел“, СО работен устройствен план за УПИ XXV-256 и УПИ ІV-257,258 в кв.87 по плана на м.“Овча купел-актуализация“.

Прикачени файлове