Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК19-РА50-21/03.05.2019г. на Гл.архитект на район „Овча купел“, СО проект за УПИ VІІ-715,1257  и  образуване на нови УПИ VІІ 128,ЗА ЖС  и УПИ ХІІІ 127,1257,ЖС  в кв.26“б“  по плана на м.”Овча купел-актуализация”.

Прикачени файлове