Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-31/20.07.18г. на Гл.архитект проект за ИПР

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-31/20.07.18г. на Гл.архитект проект за ИПР в  обхвата  на  УПИ ІV-4, УПИ ІІІ-5 и УПИ ХІІІ-14 с образуване на нови УПИ ІV-7404,за жс , УПИ ІІІ-5,за жс и УПИ ХІІІ-14,за жс в кв.74 по плана на м.”кв.Горна баня”  по имотните граници на ПИ 68134.4327.7404 съгласно кадастралната карта

Прикачени файлове