Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед №РОК19-РА50-48/04.11.19г. на Гл.архитект на район „Овча купел“,СО проект за ИПУР при о.т.425 и ИПР с образуване на нов УПИ ХХІV-9223,жс и контактни УПИ ХІІІ-общ. и УПИ ХХІІІ-7,8 в кв.83 м.“кв.Горна баня“

Прикачени файлове