Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед №РОК18-PA50-16/02.05.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за УПИ УПИ ІІ-1325 (ПИ 68134.4337.393) с образуване на нов УПИ II-393,за жс,оо в кв.32 м.” Овча купел -актуализация”

Прикачени файлове