Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед №РОК18-РА50-50/26.11.2018г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ СО проект за ИПРЗ в  обхвата  на  УПИ VІІ 756 и УПИ  VІІІ 757 с образуване на нов УПИ VII756,757,жс  в кв.45 по плана на м.”Овча купел-актуализация .

Прикачени файлове