Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед №РОК18-РА50-15/02.05.2018г. проект за ИПРЗ за УПИ ХII-1159  и контактен УПИ ХІХ-1205 с образуване на нов УПИ ХII-421,жс в кв.37  по плана на м.”Овча купел”

Прикачени файлове