Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед №РОК18-РА50-07/02-03-2018г. проект за ИПР за кв.40″а“ в м.”Овча купел” в обхвата  на  УПИ ІХ-363, УПИ Х-общ., УПИ VІІІ-359 и УПИ ХІ-357 и контактни УПИ ХІІІ-361, УПИ ХІV-362 и УПИ ХV-364 с образуване на нови УПИ ІХ-9901,за жс, УПИ Х-9878, за жс, УПИ VІІІ-9900, за жс  и УПИ ХІ-357,жс

Прикачени файлове