Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед №РОК18-РА50-06/23.02.2018г. ИПР за м.“Овча
купел-стари кв.12А и кв.23″ кв.228 с образуване на нови УПИ VІІ-9516,жс
и УПИ ІХ-9517,жс.

Прикачени файлове