Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед №РОК18-РА50-02/02.01.2018г. проект за изменение

Одобрен със Заповед №РОК18-РА50-02/02.01.2018г. на Главния архитект проект за изменение на план за регулация и план застрояване на новообразуван УПИ VІІІ-287,346,9945,9955,за жс, пг и тп в кв.26“б“ по плана на м.”Овча купел”

Прикачени файлове