Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед№ РОК19-PA50-17/11.04.19г.  на   Гл. архитект на район „Овча купел” СО проект за ИПР   за УПИ VІІ-135,136,137 и контактен УПИ VІ-134 с образуване на нов УПИ VІІ-135,136,137,жс   в кв. 34“а“  по плана на м.“Овча купел-актуализация“.

Прикачени файлове