Skip to main content

Popular

Recent

Одобрено със заповед № РОК17-РА50-37/25.08.2017г. изменение на план

Одобрено със заповед № РОК17-РА50-37/25.08.2017г. изменение на план  за

регулация  ( ИПР )  в  обхвата  на  УПИ VІІІ-42 в кв.34 м.“кв.Горна
баня“ с образуване на нов УПИ VІІІ-8701,жс в кв.34 м.“кв.Горна баня“

Прикачени файлове