Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 и ал.10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- изменение на план за улична регулация за обект „Софийски околовръстен път от бул.“България“ до АМ „Люлин“ в участъка от пътен възел с бул.“България“ до ЖП линия София-Перник, заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности: м.“Артерия „Трайко Китанчев“ и продължението й от ул.“Емил Марков“ до „Бояна“, м.“Манастирски ливади-запад“, м.“Павлово-Бъкстон“, м.“Гърдова глава“, м.“Бул.“Цар Борис ІІІ-2ч.“, м.“Карпузица“ – район „Витоша“ и м.“кв.Овча купел-актуализация“, м.“кв.Овча купел- стар кв.50“, м.“жк Овча купел-2ч.“, м.“кв.Горна баня“-район „Овча купел“, който е изложен в райони „Витоша“ и „Овча купел“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез райони „Витоша“ и „Овча купел“.

Копие от проекта е изложено в сградата на районната администрация на район „Овча купел“.

Прикачени файлове

  • 6 (9 MB)
  • 5 (6 MB)
  • 4 (9 MB)
  • 3 (6 MB)
  • 2 (11 MB)
  • 1 (7 MB)