Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че са изработени обща и подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на район „Овча купел“.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail:so_ok@ovchakupel.bg в едномесечен срок от публикуването на сайта.

Прикачени файлове