Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК21-РА50-07/05.03.2021г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ за одобряване на проект за ИПРЗ  за за УПИ ІІ-индивидуален вилен комплекс и контактен  УПИ І – индивидуален вилен к-с с образуване на нов УПИ ІV-977,за вилно стр. в кв.16 по плана на м.”в.з.Мало Бучино – ІІч.“

Прикачени файлове