Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-760/8/29.12.2022г.

ДО

 МИХАИЛ СТОЯНЧЕВ ВЪРБАНОВ И СВЕТЛА ЯНЕВА ВЪРБАНОВА, КРИСТИАН ИВОВ МИЛЕНОВ, ,,ДАСС-Н“ЕООД, НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ УГРИНОВ, ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА КАРАДИАМАНДИЕВА-ИВАНОВА, МАРИАНА ЕМАНУИЛОВА ЯНКОВА, ,,ИНТЕРПРО СОЛЮШЪНС“ ООД, БОРИС ВАЛЕНТИНОВ МАНОЛОВ И БИЛЯНА КОЦЕВА МАНОЛОВА, ТАТЯНА ЗДРАВЕЛИНОВА ВЕЛКОВА-ДИМИТРОВА, АНЕЛИЯ ЛИЛЯНОВА ЦВЕТКОВА, ,,ТТЛ“ ЕООД, ЯНИЦА ТОДОРОВА ХАНДЪРЧЕВА, ТОДОР МИЛЧЕВ МАНОИЛОВ, АННА МАРИНОВА ДЖОДЖОВА, БОРИСЛАВА СТАНКОВА ПУЛЕВА, БОРИСЛАВА ХРИСТОВА ДЖОДЖОВА-ДОЧЕВА, ВАНЯ МИНОВА ПАУНОВА, ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА-ПЕТРОВА И СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, ВЕСКО БОГДАНОВ СТАНОВ, ГЕОРГИ АСЕНОВ КИТАНОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ДАНИЕЛ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ, ДИВНА СТАНИСЛАВОВА ИЛИЕВА, ЕЛЕНА БОЙКОВА СИНИГЕРСКА-АРГИРОВА, ЕЛЕНА МИНОВА ПАУНОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ И ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЗДРАВКОВА, ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ СЕРАФИМОВ И ВАСИЛ ЗДРАВКОВ СЕРАФИМОВ, ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ БУРГОВ, ИВАН ЯНКОВ КАМЕНОВ, ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ И ВИОЛЕТА МИНЧЕВА ИЛИЕВА, КАЛИН РУМЕНОВ ИВАНОВ, КРИСТИЯНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА, ЛИЛЯНА КРУМОВА ГЕНОВА И ИГОР ТОДОРОВИЧ ГЕНОВ, МАЙЯ МАТЕЕВА МИЛАНОВА, МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ВЛАЖЕВА , МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА, ,,МЕДИМА“ ЕООД, МИХАЕЛА МИТКОВА ШИШОВА – КОСТАДИНОВА, НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА И РУСИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ, НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА БОЖКОВА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ, НИКОЛЕТА ИЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА, НИКОЛЕТА  ИЛИЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА, ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ, РУМЕН ЖЕЛЕВ КОСТАДИНОВ, СВИЛЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ, СТЕФАН БОЯНОВ ЧЕРНЕВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ НЕЙКОВ, ТОДОР ДИМОВ МИХАЙЛОВ, ТАСКО ЦАНЧЕВ ТАСКОВ, ХРИСТИЯН ЦВЕТАНОВ ЛАЛЕВ, ЦАНКО ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ И ЕЛЕНА СПАСОВА СПАСОВА, САШКА ПЕТРОВА ЦИНЦИЙСКА, ГЕРГАНА МАРИНОВА ПОПОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.9933 по КК и КР

ТЕМЕНУЖКА СТРАШИМИРОВА СТОЕВА, СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ СТОЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.1188 по КК и КР

МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ ПЕНЕВ, КРАСИМИР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.896 по КК и КР

СИМОН КИРКОР КИРКОРЯН, ЕЛИЗЕ КИРКОРЯН МАРДИРОСЯН, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.583 по КК и КР

НИНА КИРИЛОВА КОСТОВА, ВАЛЕНТИН РАНГЕЛОВ ГОГОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.582 по КК и КР

БОЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.895 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-1011/16.12.22г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ І-за комплексно жил.стр., маг., подземни гаражи и детско заведение с образуване на нови УПИ ХХ-897,1186,за жс  и УПИ ХХ-897,1186,за жс в кв.33 по плана на м.”Овча купел-актуализация“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба   в

 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.