Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ВК08-655/5/08.08.2022г.

 

ДО

МАРИЯНКА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА, ВЕРОНИКА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.30

МАРГАРИТА ВАТАДИЕВА ЯНЕВА, ЛОЗАНКА ВАТАДИЕВА ЛОЗАНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3931.17

СТЕФАН ГЕРГИНОВ КОЛЕВ, ГЕРГИН ЙОРДАНОВ ГЕРГИНОВ, РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕРГИНОВ, МАРИЯНКА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА, ВЕРОНИКА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.29

ВАСИЛ АСЕНОВ НИКОЛОВ, СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ГЕОРГИЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3931.22

ВИКТОР ВАСИЛЕВ ХИНОВ, ТАТЯНА И АЛЕКСЕЙ КОВАЧЕВИ, носители на вещни права в ПИ 68134.4140.11

ВАСИЛ АСЕНОВ НИКОЛОВ, ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КОЛЕВ, ВЛАДИМИР ПЕТРОВ КОЛЕВ, ГРИГОР АТАНАСОВ СТАНИШЕВ, ИВАН ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ, СТЕФАНКА ПЕТРОВА ГОРАНОВА, НОА КАЛОЯН СИЕРАДЦКИ, МАРЕК САМУЕЛ СИЕРАДЦКИ, МИА КАТАРИНА СИЕРАДЦКИ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, БОРИСЛАВА СТОЯНОВА ИЛИЕВА – ЕЛЕФТЕРИУ, ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ, АННА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА, ИРИНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА, НИКОЛА, носители на вещни права в ПИ 68134.4140.3, 68134.4140.9035, 68134.4140.36, 68134.4140.2004

ИВАНКА КИРИЛОВА ЗОГРАФОВА, ЦВЕТАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ, ДИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, АНГЕЛИНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА, ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА, ВАЛЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.27

ПЕТЪР НИОЛОВ СПАСОВ, ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ БОГДАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.26

МАРИАНА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА, МИЛЧО ПЕТРОВ МИЛАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.34

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА НИКОЛЧЕВА, МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3931.13

ДИАНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3931.16

КРУМ ЕМИЛОВ КРУМОВ, ЕЛЕНА КРУМОВА КРУМОВА, ДИАНА САШОВА КРЪСТАНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3931.12

МАРИО КИРИЛОВ ЛОЗАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.25

ГРЕТА КОСТОВА МИНЧЕВА-ДУНЕВА, РУМЕН ЛЮБЕНОВ ТАКЕВ, АНА-КОСТАДИНА РУМЕНОВА ТАКЕВА, ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА МИЛЕТИЕВА, ЕМАНУЕЛА ИВАНОВА МАНОЛОВА-ЗАХАРИЕВА, БОЯН ИВАНОВ МАНОЛОВ,  носители на вещни права в ПИ 68134.3930.24

МАРИЯ МАНОЛОВА БАЛДЖИЕВА, ЛЪЧЕЗАР МАНОЛОВ СТАМЕНОВ, ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА, ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ, ДАНИЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МИЛАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3931.21

„ЕЪР ТЕХ КОНТРОЛ” ЕООД, носители на вещни права в ПИ 68134.3932.13

ПЛАМЕН КИРИЛОВ ЗАРКОВ, АЛЕКСАНДЪР БИСЕРОВ ГЕОРГИЕВ, БИСТРА БИСЕРОВА ГЕОРГИЕВА, БОСИЛКА СТЕФАНОВА ЗЛАТКОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.28

МАРГАРИТКА ВЕСЕЛИНОВА ТРАЙКОВА-МАХМОУД, носители на вещни права в ПИ 68134.3930.32

АЛЕКСАНДЪР БИСЕРОВ ГЕОРГИЕВ, БИСТРА БИСЕРОВА ГЕОРГИЕВА, ЗДРАВКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3931.19

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПР  за УПИ LVII-811,835,840 , УПИ XXIV-811 и контактни  с премахване на УПИ ХLІV-824 в кв.44   и ИПУР при о.т.1 и о.т.4“г“, о.т.4“з“÷о.т.4“л“, о.т.200“м“÷о.т.200“ж“, с премахване на тупик о.т.200“и“÷200“к“  по плана на м.“кв.Суходол“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.