Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  №РД-02-15-4/ 11.01.2023г.  за допускане на градоустройственa процедурa –ИПРЗ за УПИ І- за „болничен комплекс“ и УПИ ХХХІ- „за болничен комплекс – републикански център по протезиране, възстановителна хирургия и производство на протези“ в кв.117 по плана на м.“кв.Горна баня“, подписана от министъра на регионалното развитие на РБ

Прикачени файлове