Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ по плана на м.“Овча купел-актуализация“

за ИПРЗ за кв.57-УПИ ІІ-жс,маг, и тп, кв.58-УПИ Іжс и тп, кв.59 – УПИ І-жс и тп и УПИ ІІ-108, кв.61-УПИ І-1080 и УПИ ІІ-жс и тп, заличаване на кв.57“а“, УПИ І-за озеленяване и образуване на нови УПИ в кв.57, кв.58, кв.59, кв.61 и в нов кв.61а и изменение на план за улична регулация по плана на м.“Овча купел-актуализация“ заедно с план-схеми по част ВиК съгласно чл.108 от ЗУТ . Съобщението е публикувано в ДВ 85/02.10.2020г.