Skip to main content

Popular

Recent

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ  (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139

С ОБРАЗУВАНЕ НА НОВ УПИ VІІ-139,жс в КВ.20 М.“В.З.ЛЮЛИН“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-361/02.10.2020г.. на Кмета на р-н „Овча купел” на 13.10.2020г. от 17,00ч. на открито пред административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се представи Проект за Изменение на план за улична регулация (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139 с образуване на нов УПИ VІІ-139,жс в кв.20 м.“в.з.Люлин“  . Проектът  е изложен в сградата на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качен на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в стая 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

До 22.10.2020г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 28.10.2020г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане .

Прикачени файлове