Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на регулация и застрояване одобрени със Заповед РОК17-РА50-48/26.10.17г.
Изменение на регулация и застрояване за УПИ V-5 и УПИ VІ-5 с образуване
на нови УПИ V-1515,за жс и УПИ VІ-1525, за жс в кв.15 м.” кв.Горна
баня”, одобрено със Заповед  РОК17-РА50-48/26.10.17г.

Прикачени файлове