Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация със Заповед № РОК17-РА50-46/20.10.2017г.
Изменение  на  план  за  регулация  ( ИПР )  в  обхвата  на  ХІ-347 (ПИ
46721.3851.2021) с образуване на нов УПИ ХІ-2021,за жс в кв.16 м.”с.Мало Бучино”, одобрено със Заповед № РОК17-РА50-46/20.10.2017г.

Прикачени файлове