Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ХІХ-6 и УПИ ХХ-6

Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ  ХІХ-6 и  УПИ ХХ-6 с  
образуване  на нови  ХІХ-9027 и  УПИ ХХ-9026 в  кв. 44 м.”кв.Суходол”

Прикачени файлове