Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК19-РА50-02/ 10.01.2019г. на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”кв.Горна баня”, кв.33, УПИ ХІV-12А и контактни  УПИ ХV-1А, ІV-4, ХІІ-11 и ХVІІ-12Б по границите на ПИ 68134.4327.3312  съгласно  кадастралната карта.

Прикачени файлове