Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК18-РА50-29/18.07.18г. на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”в.з.Горна баня”, кв.71, УПИ I-180 по границите на ПИ 68134.4329.1193 и УПИ VІ-163 и УПИ VІІ-1 по границите на ПИ  ПИ 68134.4329.1679 (ОС) съгласно  кадастралната карта в участъка между о.т.42 и о.т.43.

Прикачени файлове