Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК18-РА50-19/ 17.05.2018г. на Главния  архитект за допускане н аградоустройствена процедура в обхват: м.”кв. Горна баня ”, кв.5, УПИ VІІ-5 и  УПИ VІІІ-5 (ПИ 68134.4331.5511, ПИ 68134.4331.516, ПИ 68134.4331.5510 и ПИ 68134.4331.5512)

Прикачени файлове