Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК18-РА50-13/ 25.04.2018г на Главния  архитект за допускане
на градоустройствена процедура в обхват: м.”Подлозище – Горна
баня-разширение”, кв.131, УПИ ІІ-202 и УПИ ІV-200 в съответствие с
представеното мотивирано предложение и предварителен договор съгл.чл.15
ал.3 от ЗУТ.

Прикачени файлове