Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК18-РА50-05/ 13.02.2018г. на Главния  архитект за допускане
на градоустройствена процедура в обхват: м.”Подлозище – Горна
баня-разширение”, кв.94, УПИ ХV-9096,за общ.обсл., УПИ ХХVІ-9096 за жс
(ПИ 68134.4326.130) и контактни УПИ ХVІІ-133, ХІІІ-134 и ХІV-135 в
съответствие с границите на поземлен имот ПИ 68134.4326.130

Прикачени файлове