Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК18-РА 50-5306.12.2018г на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.“Овча купел-актуализация“ кв.9б УПИ  І-611 и УПИ ХІV-611 (ПИ 68134.4336.611 и ПИ 68134.4336.2034) .

Прикачени файлове