Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК17-РА50-25/26.06.17 г. за одобряване на ИПРЗ в  обхвата  на
  УПИ ХІІІ-536 и УПИ ХІV-537  с образуване на нови УПИ ХІІІ-9880,за жс и
УПИ ХІV-537,9879,за жс от кв.77“б“  м.”Овча купел-актуализация”.

Прикачени файлове