Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК17-РА50-15/18.04.2017г.  на   Гл. архитект на район „Овча купел” СО за одобряване на Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХII-328 и УПИ ХІ-808 с образуване на нови на нови УПИ ХІІ-9450,за жс и УПИ ХІ-9451,за жс от кв.48  м.”в.з.Горна баня”

Прикачени файлове