Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК17-РА50-12/23.03.2017г.  за поправка на очевидна
фактическа грешка в Заповед  № РОК17-РА50-04/23.01.2017г на  Главния
архитект на район „Овча купел” СО , с която е одобрен проект за
Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ І-1100,704  и УПИ Х-1100,1611общ. ( ПИ 68134.4337.612 и ПИ 68134.4337.1610) от
кв.25“б“  м. ”Овча купел” с образуване на нов УПИ І-354 в кв.25“б“  м. ”Овча купел”

Прикачени файлове