Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК17-РА50-11/23.03.17г.  на  Гл. архитект на район „Овча
купел” СО за одобряване на Изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) за УПИ ІХ-общ., УПИ Х-общ., УПИ ХІ общ.  и УПИ ХІІ общ. ( ПИ
68134.4333.9854) с образуване на нов УПИ ІХ-9854 за жс, пг и тп  в
кв.516  м.”Овча купел-стар кв.50”.

Прикачени файлове