Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК16-РА50-45/ 11.10.2016г. на Главния архитект на район „Овча
купел” СО за одобряване на ИПРЗ за УПИ VІI-1366,1367 с образуване на
нови УПИ VІІ-27,40 и УПИ VІІІ-39 в кв.54б м.”в.з. Горна баня”

Прикачени файлове