Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК16-РА50-25/19.05.2016г . на Главния архитект за допускане 
на градоустройствена процедура в обхват: м.”кв. Горна баня ”, кв.61, УПИ 
VІІ-9938  и  УПИ ХV-9939 и обединяването им в нов УПИ.

Прикачени файлове