Skip to main content

Popular

Recent

ИПРЗ в обхвата на УПИ ХVІІ- с образуване на нови УПИ VІІ-3023, 
УПИVІІІ-3008, УПИ ХVІІ-8719 и УПИ ХVІІІ-8720 от кв.30  м.” кв.Горна 
баня”, одобрен със Заповед № РОК16-РА50-19/13.04.2016г. на Гл. архитект 
на район „Овча купел” СО

Прикачени файлове