Skip to main content

Popular

Recent

ИПРЗ за УПИ І-1210 и УПИ ХV-1209 с образуване на нов УПИ ХV-301 в
кв.13в м.“Овча купел“ гр. София, одобрен със Заповед № РОК16-РА50-14/15.03.16г. на Гл.архитект на СО-район „Овча купел“

Прикачени файлове