Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК16-РА50-09/02.03.16г. на Гл.архитект на СО-район „Овча 
купел“ за одобряване на ИПРЗ за УПИ VІ и УПИ ХХІІ с образуване на нов 
УПИ ХХІІІ-861 в  кв.4 м.“в.з.Мало Бучино-ІІч.“

Прикачени файлове