Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК16-РА50-04/23.01.2017г.  на   Гл. архитект на район „Овча купел” СО за одобряване на Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ І-1100,704  и  УПИ Х-1100,1611общ. ( ПИ 68134.4337.612 и ПИ 68134.4337.1610) от кв.25“б“  м.” Овча купел” с образуване на нов УПИ І-354 в кв.25“б“  м.” Овча купел”.

Прикачени файлове