Skip to main content

Popular

Recent

Заповед  № РОК 18-РА50-20/18.05.2018г. на Главния архитект е допусната
градоустройствена процедура в обхват: м.”Овча купел”  кв.45  УПИ
VII-756 и УПИ VІІІ-757 (ПИ 68134.4337.756 и 68134.4337.757)

Прикачени файлове