Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РОК 18-РА50-14/ 26.04.2018г. на Главния архитект за допускане
на градоустройствена процедура в обхват: м.”с.Мало Бучино”, кв.7, УПИ V
-142 (ПИ46721.3851.274) и контактни УПИ ІV-141 и УПИ VІ-141.

Прикачени файлове