Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК18-РА50-51/03.12.18г. на Главния архитект за допускане на градоустройствена процедура в обхват: м.”в.з.Горна баня”, кв.39, УПИ V-442 и УПИ VІ-443 и контактен  УПИ ХVІІІ-441,1131 по границите на ПИ 68134.4330.2169 и ПИ 68134.4330.443  съгласно кадастралната карта.

Прикачени файлове