Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РОК18-РА50-28/ 20.06.18г на Главния архитект е допуснато да се
изработи изменение на действащ План за регулация  в обхват:
УПИхVІІІ-461а(ПИ 68134.4141.2027) кв.32, м.”кв.Суходол”.

Прикачени файлове